Rozpoczynamy budowę kolejnej hali łukowej

Rozpoczynamy budowę hali łukowej o konstrukcji stalowej nad boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Żarkach.  Hala przykryje boisko o wymiarach 22×44 już przyszłej zimy.