Modernizacja obiektów sportowych

Jesteśmy w stanie zmodernizować każdy obiekt sportowy, począwszy od obiektów takich jak hala pneumatyczna czy hala  łukowa nad istniejącym boiskiem, aż po modernizację stadionu piłkarskiego bądź lekkoatletycznego. Specjalizujemy się w budowie i modernizacji obiektów sportowych od kilkunastu lat. Zmodernizowaliśmy kilkaset obiektów sportowych. Realizujemy kontrakty od koncepcji poprzez projekty aż do oddania pod klucz. Wszystkie kontrakty realizujemy we współpracy z inwestorem będąc gotowymi na ciągłe reagowanie na dynamikę procesu budowlanego. Pamiętajmy o kilku ważnych elementach, które należy wziąć pod uwagę przy modernizacji obiektu sportowego:

Problemy i zagrożenia:

  • Jakość gruntu a koszt inwestycji
  • Sąsiedztwo obiektu
  • Koszt projektu a koszt wykonania
  • Wyłonienie wykonawcy a terminowe i jakościowa realizacja obiektu
  • Decyzyjność podczas realizacji od koncepcji do odbioru
  • Koszt utylizacji sztucznej nawierzchni
  • Hala pneumatyczna a polskie prawo