PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W CIECHANOWCU

Stadiony piłkarskie rosną jak grzyby po deszczu. Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu  stała się faktem !!! 17 maja w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu podpisano umowę na wykonanie zadania „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu łącznie z usługami projektowymi – opracowania dokumentacji projektowej na podstawie dotychczasowej dokumentacji projektowej oraz OPZ”. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 18 982 849,21 zł.Inwestycja obejmuje szereg prac rozbiórkowych oraz wykonanie między innym boiska do piłki nożnej na którym zainstalowana będzie sztuczna trawa piłkarska, bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej oraz budowę trybun wraz z częściowym zadaszeniem. Wykonawcą zadania jest oczywiście Interhall – specjalista w budowie stadionów lekkoatletycznych oraz stadionów piłkarskich.

.