Boisko piłkarskie o nawierzchni  z sztucznej trawy w Woli Rzędzińskiej

Rozpoczynamy budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o nawierzchni  z sztucznej trawy w Woli Rzędzińskiej. Boisko o wymiarach 112m x 70 m będzie pretendowało do uzyskania certyfikatu FIFA QUALITY  Inwestycja obejmuje również budowę trybun, oświetlenia oraz zaplecza sanitarno – szatniowego. Przewidywany termin realizacji to czerwiec 2019r.